Verbinden leidt tot veerkrachtig ondernemen

Artikelen

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 6
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 8
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

De tien meest recente artikelen

Een praktische techniek vanuit Covey

Checklist de 7 gewoontes van Covey

Boekbijdrage Coachen met Covey

Eerste officieel gezamelijk praktijkopleiders certificaat KOC ECABO KC Handel

Cedeo onderzoek jan 2015 ir.

Download hieronder het Cedeo onderzoek van januari 2015

Cedeo verslag 2009 Marlijn Coaching en Organisatieadvies

Download hieronder het Cedeo verslag van 2009

Het coachingsmethoden boek

Het coachingsinstrumenten boek

Het Coachingsinstrumenten Boek is samengesteld door topprofessionals in het vak.

Het coachingstechnieken boek

Het Coachingstechnieken Boek is samengesteld door topprofessionals in het vak. Het laat het beste zien van wat zij in huis hebben.

Marlijn volgt de Nobco klachtenregelement


Marlijn volgt het Nobco klachtenregelement